• L’organització de totes les activitats, des de la igualtat i la corresponsabilitat, són a càrrec de totes les 249 persones associades, plaçanovines i plaçanovins, el 51,40% dones i el 48,60% homes, que s’organitzen en diferents comissions i seccions amb vocals sense distinció de gènere. Tanmateix comptem amb de més d’una cinquantena de persones col·laboradores sense distinció de gènere. De fet, totes les activitats de la nostra associació han estat sempre, des de la igualtat i la corresponsabilitat, compartides entre dones i homes, i les responsabilitats i les tasques a tots els nivells també, sent destinataris les dones i els homes sense cap mena de distinció.
 • La Junta de Govern, prevalent la igualtat real i el concepte de corresponsabilitat sense distinció de gènere, és pràcticament paritària però la majoria de la Junta és integrada per dones, 6 dones i 4 homes:
  • Una vicepresidència, la secretaria, la tresoreria, la vocalia de Comunicació, Imatge i Innovació, la vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria i la vocalia de Regidoria són a càrrec de dones.
  • També es paritària la responsabilitat de les Colles de Cultura Popular; són dones les caps de colla de: l’Àliga de la Ciutat, els Diables del Barri Gòtic, els nans i capgrossos i la secció Infantil.
 • En tots els processos (reunions, comissions, projectes) preval la igualtat real i el concepte de corresponsabilitat sense distinció de gènere.
 • Els projectes, les comunicacions i documents observen -des de l’anàlisi i la igualtat- la perspectiva de gènere.
 • Es treballa per la comunicació inclusiva i per, amb l’esforç responsable, l’ús del llenguatge no sexista.
 • Es treballa per la utilització d’imatges no discriminatòries ni estereotipades i per prioritzar els continguts inclusius.
 • Així i tot, com a pràctica, es prenen mesures d’equitat, es plantegen plans d’igualtat i es realitza l’anàlisi i l’autodiagnosi des de tots els àmbits de l’Associació (Junta, comissions, vocalies, colles, etcètera), dels seus projectes i de les seves activitats.
 • En tots els projectes, activitats i accions es prenen mesures de prevenció contra la desigualtat, la violència i l’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • En totes les activitats públiques es prenen mesures contra la discriminació i contra la violència de gènere i l’assetjament sexual o per raó de sexe, mitjançant el Punt Lila i elements informatius: fulletons, xapes, banderoles, etcètera.