1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #434fmsantroc consisteix a publicar fotografies sobre les Festes de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona a la xarxa social Instagram. Les imatges hauran d’estar fetes durant els diferents actes d’aquesta edició de les festes.

2. TEMÀTICA. Per aquest 2023 el tema del concurs seran les 434 Festes de Sant Roc.

3. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dia 12 d’agost de 2023 a les 18 h i finalitzarà el dia 17 d’agost de 2023 a les 24 h. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Un requisit per prendre-hi part és que et facis seguidor/a de @gegantsplnova, @bilbaoberria_labarra i etiquetar la fotografia amb #434fmsantroc. Tot i que no serà un requisit imprescindible, us proposem també contribuir a fer més difusió de la festa etiquetant les fotografies amb #gegantsplnova i #orgullplaçanoví i seguint a @cucucttou, @aligaciutatbcn i @vibriabcn.

Cada concursant pot publicar tantes fotografies com desitgi a través del seu compte personal, sempre que siguin de la Festa Major de l’any 2023, que s’identifiquin amb l’etiqueta indicada. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos, i només es valorarà la primera foto de cada post en el cas d’agrupar-ne més d’una, de manera que es recomana penjar-les per separat.

No seran vàlides les fotografies d’associacions, empreses o perfils oficials de l’Administració.

L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni les descripcions obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres aplicacions.

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

6. PREMIS. Es lliurarà un premi, un sopar per a dues persones al restaurant Bilbao-Berria.

7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Associació de Festes de la plaça Nova.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

8. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de les propostes guanyadores es farà en l’Assemblea General que l’Associació de Festes realitzarà durant la primera quinzena de setembre.

9. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @gegantsplnova amb una publicació específica durant la primera quinzena de setembre.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a l’Associació de Festes de la Plaça Nova, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.