OBJECTIU

Convocar el concurs de cartells de les Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova -Festa Patrimonial d’Interès Nacional- obert a tota la ciutadania.

L’obra guanyadora serà reproduïda com a cartell oficial de les festes, programa de mà, targes, banderoles pels carrers cèntrics de Barcelona i se’n farà tota la imatge gràfica relacionada.

FORMAT I DISSENY DE L’OBRA 

Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors (CMYK 300 dpi, per capes, editable i amb tipografies TT). No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats.

L’obra ha d’estar pensada per a poder ser versionada i reproduïda en diferents formats: Cartell (210 x 420 mm), banderola veneciana (900 x 2400 mm que s’imprimirà al 200%), programa de mà (DIN-A5) i programa bilingüe desplegable de cinc cossos (70 x 100 mm).

Ha de tenir un disseny original i innèdit, no ser creat íntegrament ni exclusivament mitjançant Inteligència Artificial i estar relacionat amb les Festes de Sant Roc de la plaça Nova i els seus elements tradicionals (consultables a http://plnova.cat/festes-de-sant-roc/); el disseny ha de ser inequívocament festiu i caldrà incloure-hi el text:

435 Festes de Sant Roc
Festa major

Plaça Nova – Barri de la Catedral
Del 14 al 17 d’agost del 2024
Celebrades des de 1589

I un espai per al logotip de la Festa Patrimonial d’Interès Nacional

L’obra guanyadora podrà ser modificada per adequar-la als requeriments que es creguin oportuns per seguir la normativa gràfica vigent de l’Ajuntament de Barcelona. Qualsevol modificació més enllà de l’adaptació a la normativa serà comunicada i consultada a la persona autora.

PRESENTACIÓ I TERMINI

El termini de presentació és des de l’15 d’abril fins al 4 de juny de 2024 en un mateix correu electrònic a comunicacio@plnova.cat on s’indiqui el nom i cognoms del participant, un pseudònim, el telèfon i l’adreça electrònica.

El cartell s’haurà de presentar en dues versions, un model en 210 x 420 mm (cartell) i l’altra en 900 x 2400 mm (ample per alt).

Una mateixa persona pot presentar més d’una obra.

L’obra pot tenir més d’un autor.

VEREDICTE

El disseny serà seleccionat per membres de l’Associació de Festes de la Plaça Nova i es farà públic en el termini de quinze dies després de finalitzar el concurs, el 19 de juny.

El jurat pot declarar el premi com a desert.

PREMI

El concurs tindrà un únic cartell guanyador, que rebrà un premi de 200 € i diferents productes de les festes.

ALTRES CONSIDERACIONS

Les obres presentades passaran a formar part de l’arxiu de l’Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona i en podrà fer l’ús que cregui pertinent.

La presentació de qualsevol disseny per al present concurs, implica l’acceptació de les bases esmentades en aquest mateix document de convocatòria de concurs.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquestes bases, preguem ho comuniqueu al correu electrònic comunicacio@plnova.cat

Imatges de les festes anteriors: