To make possible the Celebration of Sant Roc 2016 have helped …

Bilbao Berria, restaurant. Plaça Nova 3.

Duch Antigalles, antiguitats. Carrer de Sant Sever 2.

Farmàcia Catedral, farmàcia. Avinguda de la Catedral 1.

Pastisseria Santa Clara, pastisseria. Carrer de la Llibreteria 21.