Som territori de cultura popular. La gent ens apleguem en base als nostres interessos dins d’un territori de pertinença, principalment el barri. I en el marc de les accions de cultura popular hi ha un contenidor especial de
moltes d’aquestes accions: les festes majors.

No hi ha poble ni ciutat arreu de Catalunya que no compti amb la seva festa major i una ciutat com Barcelona, que compta amb desenes de barris, té més de setanta aparadors festius que evoquen la festa: la festa major. La festa major de cadascun dels barris no és solament una festa. És la comunió social que totes les veïnes i veïns fan un cop a l’any per compartir les seves complicitats, sinergies i preocupacions per desenvolupar una ciutat més
educativa, amable, ecològica, etc. Totes i cadascuna d’elles tenen els seus trets propis, que volen seguir potenciant, i uns trets generals, que poden posar en comú, perquè cadascuna d’elles segueixi excel·lint a partir de
la coordinació amb les altres festes majors.

Per això una sèrie d’associacions que organitzem les festes majors dels nostres barris impulsem la creació de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Els nostres objectius són:

 1. Compartir informació i recursos per part de les diverses Coordinadores i Comissions per tal de crear una xarxa de ciutat que permet facilitar la feina del muntatge i gestió de les festes i celebracions de barri.
 2. Posar en valor el treball voluntari que es fa des de les Coordinadores i Comissions i l’efecte positiu en el teixit associatiu, cívic i social de la ciutat.
 3. Posar en valor les Festes Majors (i celebracions) de Barris de Barcelona com a eina de participació ciutadana, de creació xarxa entre veïns i entitats, de reforç de la tasca educativa als ciutadans de
  coneixement del territori i de reafirmació del sentit de pertinença al barri. Entre totes les festes i celebracions de barri, s’arriba a més ciutadans que les festes centralitzades de ciutat (Santa Eulalia, la
  Mercè, etc.) i, per tant, cal tenir un valor equitatiu a aquestes en tots els aspectes.
 4. Crear una comunicació directa entre Ajuntament i les diverses Coordinadores, Comissions de Festes Majors i festes populars d’especial rellevància. Com a objectius generals de la comunicació amb Ajuntament:
  ◦ Treballar per la unificació de criteris en els diferents Districtes de la ciutat a l’hora de marcar normatives, suport real a les Coordinadores i Comissions de festes i facilitar les gestions burocràtiques necessàries per les festes i celebracions de barri.
  ◦ Treballar per garantir el finançament digne de les festes. Determinar una partida pressupostària suficient a la realitat de cada festa i crear un nou model de conveni plurianual.
 5. A través d’aquesta xarxa interna, l’Administració pot tenir una foto/mapa de les Festes (i celebracions) de Barri de Barcelona i actuar en conseqüència amb cadascuna.

Som una plataforma no constituïda formalment. Ens organitzem de forma assembleària i podem formar part de la coordinadora qualsevol associació de la ciutat que organitzi festes. Actualment disposem d’una llista de correu compartit xarxafestesmajors@grups.pangea.org. Si voleu participar d’aquesta xarxa us convidem a afegir-vos a aquesta llista de distribució en el següent formulari.

Som: Festes d’Hostafrancs, Festes de la Taxonera, Festes de Poble Sec, Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova – barri de la Catedral (barri Gòtic), Festes de la Trinitat Vella, Festes de Sant Andreu de Palomar, Festes d’Horta, Festes del Poble Nou, Festes de la Sagrera, Festes de la Bordeta, Festes del Congrés, Festes de Sant Antoni, Festes de Sants, Festes de la Sagrada Família, Festes de Sant Josep Oriol, Festes del Carmel, Festes de la Verneda, Festa de Sant Medir, Festes de Sarrià, Festes de la Marina i Festes de la Font de la Guatlla.