Junta de govern de l’AFPN.

Descarrega

Estatuts.

Descarrega

 

Memòries d’activitats de l’AFPN.

Memòria 2014
Memòria 2015
Memòria 2016

 

Balanços econòmics de l’AFPN.

Balanç 2014
Balanç 2015
Balanç 2016

 

Relació subvencions, convenis i contractes.

Subvencions, convenis i contractacions 2014
Subvencions, convenis i contractacions 2015
Subvencions, convenis i contractacions 2016